hương hiệuStartview
Kích thước màn hình24″
Thời gian phản hồi màn hình5 ms