Mô tả sản phẩm

  • Chuẩn giao tiếp: SATA III
  • Dung lượng: 120GB
  • Tốc độ đọc: N/a
  • Tốc độ ghi: N/a