Loại bảng LCD MVA

Loại đèn nền Hệ thống W-LED

Kích thước bảng 23,6 inch / 59,9 cm

Khung xem hiệu quả 521,28 (Ngang) x 293,22 (Dọc)

Tỉ lệ kích thước 16:9

Độ phân giải tốt nhất 1920 x 1080 @ 60 Hz

Thời gian phản hồi (thông thường) 8 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*

Độ sáng 250  cd/m²

SmartContrast 10.000.000:1

Tỉ lệ tương phản (thông thường) 3000:1

Bước điểm ảnh 0,272 x 0,272 mm

Góc nhìn

  • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
  • @ C/R > 20
 • Số màu màn hình 16,7 triệu
 • Tần số quét 30 -83 kHz (Ngang) / 56 -75 Hz (Dọc)
 • sRGB Có
  • Tính kết nối Đầu vào tín hiệu

   • VGA (Analog)
   • DVI-D (kỹ thuật số, HDCP)
   • HDMI (kỹ thuật số, HDCP)
   Đầu vào đồng bộ
   • Đồng bộ riêng rẽ
   • Đồng bộ khi bật xan