Thông số sản phẩm
  • Bàn di chuột Tyloo
  • Kích thước 20x25cm
  • Bề mặt vải