• Lõi CUDA 1152
  • Đồng hồ cơ sở (MHz) 1518
  • Đồng hồ tăng tốc (MHz) 1733
  • Công suất card đồ họa tối đa (W) 120W
  • Yêu cầu công suất hệ thống tối thiểu (W) 400W
  • Kết nối nguồn bổ sung 6 pin