Giới thiệu Quạt Fan COOLMOON S2 RGB LED (Không cần Hub)

+ Fan Coolmoon S2 Ring Hiển thị Led 5 màu Siêu đẹp
+ Fan cắm điện trực tiếp từ nguồn
+ Led hiển thị 5 màu từ vòng Ring bên ngoài