Thương hiệu: CRUCIAL
Dung lượng: 1 x 8GB
Thế hệ: DDR4
Bus: 2666MHz
Timing: 16
Voltage: 1.2V