• Thương hiệu G.SKILL
  • Dung lượng 1 x 8GB
  • Thế hệ DDR3
  • Bus 1600MHz
  • Timing 11
  • Kích thước sản phẩm 34.86 14 3.99 0.99