Thiết yếu

Thông tin kỹ thuật CPU

Thông tin bổ sung

Thông số gói

  • Hỗ trợ socketLGA1155
  • Cấu hình CPU tối đa1
  • TCASE72.6°C
  • Kích thước gói37.5mm x 37.5mm
  • Có sẵn Tùy chọn halogen thấpYes