PC-MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
𝗣𝗖 𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗧.12
Giá bán 4.200.000 đ
Thông số sản phẩm
 1. Main H61 Gaming (2nd BH 6 tháng)
 2. Cpu I5/3470+Fan Zin (2nd BH 6 tháng)
 3. Ram DDR3-8G (2nd BH 6 tháng)
 4. Vga GT730-2G-R5 (2nd BH 6 tháng)
 5. Ssd 240G New chuyên Win (BH 36 tháng)
 6. Nguồn 450w New công suất thật (BH 36 tháng)
 7. Case Led (Trắng-Đen-Hồng)
 8.  Tặng phím chuột New Led Giả cơ+Mouse Pad New
𝗣𝗖 𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗧.11
Giá bán 4.900.000 đ
Thông số sản phẩm
 1. Main H81 Gaming (2nd BH 6 tháng)
 2. Cpu I5/4590+Fan Zin (2nd BH 6 tháng)
 3. Ram DDR3-8G
 4. Vga GTX750Ti-2G R5
 5. Ssd 240G New chuyên Win (BH 36 tháng)
 6. Nguồn 450W New công suất thật (BH 36 tháng)
 7. Case New Led (Trắng-Đen-Hồng)
 8. Tặng phím chuột New Led Giả cơ+Mouse Pad New
𝗣𝗖 𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗧.10
Giá bán 5.700.000 đ
Thông số sản phẩm
 1. Main H81 Gaming (2nd BH 6 tháng)
 2. Cpu I7/4790+Fan Zin (2nd BH 6 tháng)
 3. Ram DDR3-16G (2nd BH 6 tháng)
 4. Vga GTX750Ti-2G R5
 5. Ssd 240G  chuyên Win (New BH 36 tháng)
 6. Nguồn 500w công suất thật (New BH 6 tháng)
 7. Case Led New (Trắng-Đen-Hồng)
 8. Tặng phím chuột New Led Giả cơ+Mouse Pad New
𝗣𝗖 𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗧.𝟬9
Giá bán 5.900.000 đ
Thông số sản phẩm
 1. Main B250 Gaming (2nd BH 6 tháng)
 2. Cpu I5/6500+Fan Zin (2nd BH 6 tháng)
 3. Ram DDR4-8G (2nd BH 6 tháng)
 4. Vga GTX750Ti-2G R5
 5. Ssd 240G chuyên Win (New BH 36 tháng)
 6. Nguồn 500w công suất thật (New BH 36 tháng)
 7. Case New Led (Trắng-Đen-Hồng)
 8. Tặng phím chuột New Led Giả cơ+Mouse Pad New
𝗣𝗖 𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗧.𝟬8
Giá bán 6.500.000 đ
Thông số sản phẩm
 1. Main H310 Gaming (2nd BH 6 tháng)
 2. Cpu I3/9100F+Fan Zin (2nd BH 6 tháng)
 3.  Ram DDR4-16G (2nd BH 6 tháng)
 4. Vga GTX750Ti-2G R5 (2nd BH 6 tháng)
 5. Ssd 240G  chuyên Win (New BH 36 tháng)
 6. Nguồn 500w New công suất thật  (BH 36 tháng)
 7. Case New Led (Trắng-Đen-Hồng)
 8.  Tặng phím chuột New Led Giả cơ+Mouse Pad New
𝗣𝗖 𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗧.𝟬7
Giá bán 7.500.000 đ
Thông số sản phẩm
 1. Main B360 Gaming (2nd BH 6 tháng)
 2. Cpu I5/9400F +Fan Zin (2nd BH 6 tháng)
 3.  Ram DDR4-16G (2nd BH 6 tháng)
 4. Vga GTX750Ti-2G R5 (2nd BH 6 tháng)
 5. Ssd 240G New chuyên Win (BH 36 tháng)
 6. Nguồn 500w New công suất thật (BH 36 tháng)
 7. Case New Led (Trắng-Đen-Hồng)
 8. Tặng phím chuột New Led Giả cơ+Mouse Pad New
𝗣𝗖 𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗧.06
Giá bán 8.100.000 đ
Thông số sản phẩm
 1. Main H410 (New BH 36 tháng)
 2. Cpu I3/10105F+Fan Led (New BH 36 tháng)
 3. Ram DDR4-16G (New BH 36 tháng)
 4. Vga GTX960-4G (2nd BH 6 tháng)
 5. Ssd 240G chuyên Win (New BH 36 tháng)
 6. Nguồn 550w công suất thật (New BH 36 tháng)
 7. Case New  Led (Trắng-Đen-Hồng)
 8. Tặng phím chuột New Led Giả cơ+Mouse Pad New
𝗣𝗖 𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗧.05
Giá bán 8.900.000 đ
Thông số sản phẩm
 1. Main H410 Gaming (New BH 36 tháng)
 2. Cpu I5/10400F+Fan Led  (New BH 36 tháng)
 3. Ram DDR4-16G (New BH 36 tháng)
 4. Vga GTX960-4G (2nd BH 6 tháng)
 5. Ssd 240G chuyên Win (New BH 36 tháng)
 6. Nguồn 550w công suất thật (New BH 36 tháng)
 7. Case New nắp hông trong suốt New
 8. Tặng phím chuột New Led Giả cơ+Mouse Pad New
𝗣𝗖 𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗧.04
Giá bán 9.600.000 đ
Thông số sản phẩm
 1. Main B760 Gaming (New BH 36 tháng)
 2. Cpu  I3/12100F New+Fan Led (New BH 36 tháng)
 3. Ram DDR4-16G (New BH 36 tháng)
 4. Vga GTX960-4G (2nd BH 6 tháng)
 5. Ssd 240G chuyên Win (New BH 36 tháng)
 6. Nguồn 550w công suất thật (New BH 36 tháng)
 7. Case New Led (Trắng-Đen-Hồng)
 8. Tặng phím chuột New Led Giả cơ+Mouse Pad New
𝗣𝗖 𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗧.03
Giá bán 12.250.000 đ
Thông số sản phẩm
 1. Main B760 Gaming  (New BH 36 tháng)
 2. Cpu I5/12400F New+Fan Led (New BH 36 tháng)
 3. Ram DDR4-16G (New BH 36 tháng)
 4. Vga GTX1660s-6G (2nd BH 6 tháng)
 5. Ssd 240G New chuyên Win (BH 36 tháng)
 6. Nguồn 550w New công suất thật (BH 36 tháng)
 7. Case New Led (Trắng-Đen-Hồng)
 8. Tặng phím chuột New Led Giả cơ+Mouse Pad New
𝗣𝗖 𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗧.02
Giá bán 12.500.000 đ
Thông số sản phẩm
 1. Main B760 Gaming (New BH 36 tháng)
 2. Cpu I3/13100F New+Fan Led (New BH 36 tháng)
 3. Ram DDR4-16G (New BH 36 tháng)
 4. Vga GTX1660s-6G (2nd BH 6 tháng)
 5. Ssd 240G New chuyên Win (BH 36 tháng)
 6. Nguồn 550w New công suất thật (BH 36 tháng)
 7. Case New Led (Trắng-Đen-Hồng)
 8. Tặng phím chuột New Led Giả cơ+Mouse Pad New
𝗣𝗖 𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗧.01
Giá bán 18.950.000 đ
Thông số sản phẩm
 1. Main B760 Gaming (New BH 36 tháng)
 2. Cpu  I7/13700F+Tản Led (New BH 36 tháng)
 3. Ram DDR4-16 (New BH 36 tháng)
 4. Vga GTX1660s-6G (2nd BH 6 tháng)
 5. Ssd 512G New chuyên Win (New BH 36 tháng)
 6. Nguồn 600w New công suất thật (New BH 36 tháng)
 7. Case New Led (Trắng-Đen-Hồng)
 8. Tặng phím chuột New Led Giả cơ+Mouse Pad New